Czy mogę odłączyć kabel światłowodowy od urządzenia będącego zakończeniem światłowodu lub od puszki natynkowej?

Dodano: 21/01/2016 15:00

Urządzenia i elementy światłowodowe są na tyle czułe, że każde, nawet najdrobniejsze zabrudzenie może spowodować problemy z podłączeniem do sieci. W związku z tym, nie należy bez uzasadnionej potrzeby odłączać kabla światłowodowego, każda taka operacja jest wykonywana na własne ryzyko i może wiązać się z koniecznością wezwania płatnego serwisu.

Jeżeli istnieje konieczność odłączenia urządzenia (np. w przypadku remontu, gdy istnieje możliwość uszkodzenia lub zabrudzenia) należy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem  końce kabla światłowodowego oraz gniazda w puszcze natynkowej i urządzeniu kończącym. Można w tym celu wykorzystać oryginalne zaślepki, które powinny być w pudełku od urządzenia. Przed ponownym podłączeniem kabla, jego końce należy przetrzeć niepylącą chusteczką, nasączoną alkoholem izopropylowym. Jeżeli po podłączeniu na urządzeniu pali się czerwona dioda PON, należy skontaktować się z Biurem Obsługi.